Tillgänglighetsanpassning

Stora evenemang drar många människor till koncentrerade ytor och det är inte alltid självklart att personer med funktionshinder får den plats de behöver. Att tillgänglighetsanpassa ett evenemang innebär inte bara att anpassa det till personer med synliga funktionsnedsättningar utan även för de med till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller allergier. För oss som arrangör, är det viktigt att alla ska känna sig välkomna till evenemanget Kulijuli. Vi arbetar aktivt för att hitta de bästa lösningarna för så många som möjligt och för att underlätta för våra besökare med funktionshinder.


Kulijuli ska verka för:

 • att skapa en god tillgänglighet för hela evenemanget
 • att tydligt informera berörda parter om den tillgänglighetsanpassning som gjorts och finns på evenemangsområdet
 • att informera och utbilda våra anställda och partners så de vet vilka alternativ som finns för personer med olika funktionshinder


Processbeskrivning

Kulijuli följer nedan beskrivna process, i tillgänglighetsanpassning av evenemanget.


Planering och genomförande

 1. Dennis Westerberg har utsetts till att vara ansvarig för tillgänglighetsanpassning för evenemanget
 2. Ett dokument om tillgänglighetsanpassning för evenemanget har utarbetats och formulerats, samt kommunicerats till Kulijulis medarbetare
 3. Dennis Westerberg har utbildat ansvariga och ledningen i frågor som rör tillgänglighetsanpassning
 4. Kulijuli har informerat funktionärer om evenemangets arbete med tillgänglighetsfrågor
 5. Kulijuli följer tillämplig lagstiftning inom området
 6. Kulijuli kommunicerar tillgänglighetsanpassningen i Kulijuli-tidningen, på hemsidan och på Facebook


Parkering

 1. Kulijuli ser till att det finns tillgängliga parkeringsplatser reserverade för personer med funktionsnedsättning


Ramper och rullstolsläktare

 1. Kulijuli ser till att det finns ramper vid stegvisa nivåskillnader
 2. Kulijuli ser till att det finns plats för rullstolar framför scenen
 3. Kulijuli ser till att det finns kontrastmarkering vid ramper

Hinder


 1. Kulijuli ser till att reklamskyltar och inredning flyttas för att få större passagemått
 2. Kulijuli ser till att det finns kontrastmarkering vid eventuella hinder och trappor


Toaletter

 1. Kulijuli ser till att det finns toaletter som är handikappanpassade


Matservering och födoämnesallergier

 1. Kulijuli ser till att matförsäljare ska kunna besvara frågor angående olika födoämnesallergier